rahbar-ax

مدیریت فروش

 

گزارش عملکرد مدیریت فروش :

جهت تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع و حفظ احترام مراجعین محترم و همچنین پیرو اقدامات قبلی، موارد زیر نیز توسط مدیریت فروش و بهره برداری موسسه مسکن سازان در حال انجام می باشد :
  1. برگزاری جلسات ملاقات مردمی مدیر عامل موسسه با اعضاء بصورت منظم و در فواصل زمانی تعیین شده از دیگر اقداماتی است که با جدیت در حال انجام بوده تا دغدغه های اعضای هر برج در جلسات مذکور مطرح و با دستورات مدیرعامل به بخش های مربوطه در مرتفع شدن مشکلات موجود تسریع گردد .
  2. جهت تسریع و تسهیل امور تسویه حساب و تحویل واحد به پرسنل نظامی ، با دستور مدیرعامل محترم مجموعه ، تحویل واحدهای مسکونی بصورت وام اجاره به شرط تملیک به اعضاء با شرایط خاص برقرار گردیده است .
  3. راهکار مناسب، جهت تقسیط بدهی اعضاء به مجموعه، با دستور مدیرعامل موسسه امکان پذیر گردیده است .
  4. انتخاب پارکینگ و انباری پروژه ارکیده ۲ تا ۷ و پروژه G1 با همکاری نمایندگان اعضاء، آغاز شده است .
  5. جمع آوری و یکپارچه سازی مستندات و مدارک از جمله مصوبات و بخشنامه ها جهت ارائه صورتحساب نهائی از دیگر اقداماتی است که در مدیریت جدید مد نظر قرار گرفته است .
  6. پذیرش مراجعین در روزهای هفته تا ساعت ۱۵:۳۰ و روزهای پنجشنبه ها تا ساعت ۱۲ صورت می گیرد .
  7. تکمیل بروزرسانی سیستم محاسبات پروژه های پامچال و ارکیده جهت مشخص نمودن صورتحساب اعضاء صورت پذیرفته است.
  8. ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت انجام محاسبات و پرداخت اجرت المثل اعضاء ، جهت پاسخگوئی مناسب فراهم گردیده است .
  9. سامانه مراحل نقل و انتقال قطعی، جهت آسان سازی روال کاری اعضاء دارای قرارداد سهامی که قصد نقل و انتقال سهام خود را دارند راه اندازی گردیده است .
  10. اقدامات مقتضی در خصوص استعلام مستقیم از سازمان ثبت جهت امور نقل و انتقال سهام و اخذ تاییدیه با همکاری معاونت حقوقی انجام شده است .