rahbar-ax

پروژه هامون شهر جدید بهارستان اصفهان

 

این پروژه در ۸ قطعه زمین به مساحت ۲,۵۵۸ متر مربع در امتدد شهرک روزیه سمنان در منطقه خوش آب و هوا و روبه رشد واقع شده است . زمین این پروژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله به این موسسه واگذار گردیده است . طراحی پروژه در ۸ بلوک ۴ طبقه مسکونی روی پیلوت مشتمل بر ۶۴ واحد مسکونی با واحدهای ۲ و ۳ خوابه با متراژ های مفید ۱۰۴ الی ۱۲۸ متر مربع با آسانسور انجام شده است . در حال حاضر طراحی پروژه تکمیل و هزینه های مربوط به اخذ پروانه پرداخت شده است. پیمانکار اجراء اسکلت و دیوارچینی طبقات انتخاب و در مرحله اجرای سقف طبقه دوم می باشد . تجهیز کارگاه و تهیه کانکس و تأمین آرماتور مورد نیاز انجام شده است . واحدهای این پروژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن به پرسنل آجا طبق ضوابط بتاجا واگذار می گردد.

 

پروژه هامون شهر جدید بهارستان اصفهان در یک نگاه

 

تفاوت را مشاهده کنید!

قبل و بعد پروژه در یک نگاه!

برای دیدن قبل و بعد، نوار وسط را به چپ یا راست بکشید.

 

Before Image After Image
  • پروژه هامون
  • شهر جدید بهارستان اصفهان
  • 10,300
  • 9
  • 240
  • در دست طراحی