rahbar-ax

پروژه فاز ۳ سروستان در شهرضا اصفهان

 

این پروژه در فاز ۳ سروستان شهرضا و در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است . محله سروستان در محدوده شرقی شهرضا از جنوب به خیابان شهرضا به آباده و از غرب با بلوار غفاری محدود شده است .
زمین این پروژه به مساحت ۷,۳۵۰ متر مربع در فاز ۳ سروستان شهرضا اصفهان واقع شده است . قراداد خرید زمین منعقد و قسط اول آن پرداخت گردیده است . طراحی پروژه در دست اقدام می باشد و احداث ۲۹۰ واحد مسکونی در ۳ بلوک۵ طبقه مسکونی روی همکف پیش بینی شده و حجم قابل توجهی از آرماتور پروژه تامین و پای کار می باشد . زمین این پروژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن می باشد که طبق ضوابط بتاجا به پرسنل آجا واگذار می گردد .

 

پروژه فاز ۳ سروستان در شهرضا اصفهان در یک نگاه

 

تفاوت را مشاهده کنید!

قبل و بعد پروژه در یک نگاه!

برای دیدن قبل و بعد، نوار وسط را به چپ یا راست بکشید.

 

Before Image After Image
  • پروژه فاز 3 سروستان
  • شهرضا اصفهان
  • 26,460
  • 44,088
  • 6
  • 290
  • هر واحد یک پارکینگ
  • بتنی
  • دارد
  • در دست طراحی