بلوک ارکیده 7 برج های مسکونی شهرک بوستان

مؤسسه مسکن سازان بتاجا

کارفرما

6200

وزن سازه (تن)

مسکونی

کاربرد سازه

نمودار درصد پیشرفت پروژه

اطلاعات اجرایی بلوک ارکیده 7

بلوک سیمانی هبلکس

دیوارها و تیغه‌های جداکننده

اسکلت فلزی

سازه پروژه

150

تعداد واحد

15

تعداد طبقات مسکونی

13341.31

متراژ مفید (مترمربع)

بلوک ارکیده 7

عنوان پروژه

کناف

سقف واحدها

داکت اسپلیت

سیستم سرمایش و گرمایش

سیمانی شسته

نمای پروژه

-----

پوشش دیوار واحدها

شبکه فاضلاب شهری

سیستم فاضلاب

اعلام و اطفاء حریق

سیستم آتش‌نشانی

سنگ درجه یک

کف راهروهای دسترسی

سنگ درجه یک

دیوار راهروهای دسترسی

سرامیک پرسلانی درجه یک

کف سازی های واحدها

مخزن 15000 متر مکعبی شهرک

سیستم آبرسانی