عید فطر مبارک
 
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت                                                        تبریک که این آمد و صد حیف که آن رفت
تجلّی حاصل بندگی انسان در پیشگاه معبود ، روز پاداش معنوی عبادت مسلمان مخلص ، روز عید بزرگ فطر و فطرت و  کبریا و عظمت بر تمامی مسلمین تبریک و تهنیت باد.