ملاقات مردمی30/02/99

جلسات هفتگی ملاقات مردمی مدیرعامل محترم موسسه مسکن سازان طبق روال گذشته در روز سه شنبه مورخ 30/02/99 تشکیل گردید .
مراجعین محترم هر کدام به تفکیک مشکلات خود را مطرح نموده و مدیرعامل موسسه نیز تک تک موارد را به مسئولین ذیربط ارجاع داده تا در اسرع وقت نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام گردد .
این سنت و روش پسندیده و ارتباط نزدیک اعضاء با مسئولین، نه تنها در ایجاد فضای صمیمانه موثر بوده ، بلکه در تسریع حل و فصل مشکلات ایشان نقش به سزایی خواهد داشت .