جلسه با اعضای G3 مورخ 21/2/99

در راستای شفاف سازی اقدامات اجرائی و اوامر مدیرعامل محترم در خصوص تکریم اعضای موسسه مسکن سازان بتاجا و اطلاع رسانی از وضعیت پیشرفت پروژه ها، به حول قوه الهی اولین جلسه سال جدید با اعضای محترم برج G3 درتاریخ 21/02/99 ساعت 14 در محل دفتر مرکزی مؤسسه مسکن سازان با حضور مدیرعامل ، کارشناسان مؤسسه، شرکت مجری ساخت بلوک G3 و نمایندگان محترم برج مذکور تشکیل و خلاصه ی موضوعات بدین شرح در جلسه طرح گردید:
در ابتدای جلسه پیمانکار محترم توضیحاتی را در خصوص تعداد نفرات مشغول به کار در پروژه ، کار های انجام شده ، جزئیات فنی ساختمان و امور در دست اقدام ارائه نمودند.
مدیرعامل محترم موسسه مسکن سازان بتاجا جناب آقای مهندس اسماعیلی توضیحاتی درخصوص تور مجازی و چگونگی دسترسی اعضاء به سایت و نمایش نقاط تعریف شده جهت دید 360 درجه و چگونگی ایجاد راهکار برای نظارت همه اعضاء بر روند تکمیل پروژه G3 اظهارداشتند.
در ادامه ایشان از مدیریت بی نظیر شرکت صحاح سازه در تعادل مابین فعالیت عمرانی در رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام شیوع بیماری فراگیر کرونا تشکر نموده و از خاموش نشدن موتور حرکت در پروژه در ایام قرنطینه ابراز خرسندی نمودند.
وی در ادامه افزود:
تا قبل از موضوع بیماری مقرر شده بود تا تاریخ 30/3/99 نسبت به اتمام پروژه G3 اقدام گردد و امید است از این تاریخ بیش از دوماه فاصله نگیریم در زمان تحویل واحد ، مدیریت بهره برداری نیز با دوستان فنی همکاری نموده تا موجب تسریع در امر رفع نقص گردد.
نماینده شرکت صحاح سازه نیز نسبت به ارائه گزارشی از روند عملیات فنی و عمرانی پروژه اقدام نمودند .