آغاز انتخاب واحد در بال شرقی برج G4

در ادامه روند انتخاب واحد سهامداران عزیز در پهنه B غربی شهرک مسکونی چیتگر ، پس از اتمام انتخاب واحد در بال شرقی و غربی برج G2 و بال غربی برج G4 ، انتخاب واحد در بال شرقی برج G4 نیز آغاز و در حال انجام می باشد ، لازم به ذکر است با توجه به نهایی شدن نقشه های معماری برج B3 توسط مهندسین موسسه مسکن سازان و ارایه آن به مدیریت محترم فروش بتاجا پس از اتمام انتخاب واحد در برج مذکور، فرآیند انتخاب واحد در برج B3 آغاز خواهد شد.