نصب گنبد پروژه‌ی مسجد فاطمه الزهرا(س) مجموعه شهری چیتگر

در ادامه فرآیند ساخت و تکمیل مسجد شهرک مسکونی چیتگر ، عملیات مونتاژ سازه گنبد به اتمام و مصادف با سالروز مبارک آزاد سازی خرمشهر عملیات نصب آن نیز انجام شد.
امید است در روزهای آتی کلیه فعالیتهای تکمیل مسجد مذکور ادامه و به اتمام برسد تا بخشی از نیاز ساکنین محترم به اماکن مذهبی و فرهنگی تامین شود.