rahbar-ax

بلاگ

slid_g3_0799

عصر روز دوشنبه بیست و یکم مهرماه مهندس اسماعیلی طی بازدید جامعی از مراحل پایانی تکمیل برج G3 با مسئولین شرکت مجری پروژه دیدار نمودند.

در این جلسه ضمن بررسی عملیات عمرانی در حال انجام و با توجه به نزدیکی زمان افتتاح ، موارد حائز اهمیت در آماده سازی پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مدیرعامل موسسه ضمن اشاره به نظرات اعضاء هیئت مدیره موسسه مسکن سازان مبنی بر اهمیت کیفیت مناسب واحد های مسکونی در زمان تحویل خاطر نشان نمود که دست یابی به نتیجه مطلوب در افتتاح برج G3 ، همکاری کلیه بخش های مجموعه و دست اندرکاران امور فنی و اجرائی را میطلبد.با وجود فضای همدلی ، هماهنگی و صمیمیت حاکم بر پروژه ، امید است شاهد افتتاح یکی از فاخر ترین بنا های منطقه باشیم.