rahbar-ax

بلاگ

slide_or_10_06

در راستای پاسخگویی به مالکین محترم برج های ارکیده ۱۰ و ۱۱ در خصوص برخی سوالات و مطالبات ایشان جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ تشکیل گردید.

مالکین محترم حاضر در جلسه سوالاتی ، پیرامون کیفیت مصالح مصرفی در برج مطرح نمودند که پاسخ فنی به سوالات داده شد.

عزم موسسه مسکن سازان مبنی بر ایجاد رضایتمندی و خدمات کیفی بوده و سعی شده ایرادات ، تاخیرات و دلگیری های پیش آمده گذشته با همت ، تلاش مضاعف و دلسوزی پرسنل موسسه جبران گردد.

در رابطه با موضوع اجرت المثل نیز عنوان گردید هدف این است که هیچ حقی از طرفین قراردادهای منعقده تضییع نشود . از آنجایی که به دلیل تفاوت بین تیپ های قرارداد امکان اتخاذ تصمیم یکسان برای همه اعضاء وجود ندارد مدیرعامل موسسه تاکید داشتند موسسه موظف است بنا به درخواست هریک از مالکین و تا آخرین نفر به موضوع رسیدگی نموده و پاسخ مناسب به موارد مطرح شده شود.