rahbar-ax

بلاگ

slide_G3_06

جلسه پرسش و پاسخ مالکین و نمایندگان بلوک G3 با مدیر عامل موسسه مسکن سازان بتاجا روز یکشنبه ۹۹/۶/۱۶ در سالن آمفی تئاتر موسسه برگزار گردید. در این جلسه ، مالکین سوالات و دغدغه های خود را در مورد زمان تحویل موقت، پروسه تحویل موقت و رفع نواقص ، شرایط بهره برداری و سکونت در زمان تحویل موقت و …. را مطرح نمودند و آقای مهندس اسماعیلی و تیم اجرایی توضیحات لازمه را در این خصوص ارائه نمودند.