rahbar-ax

خط مشی کیفیت موسسه

خط مشی کیفیت موسسه

 

 

موسسه مسکن سازان فعالیت خود را در صنعت ساختمان از نیمه اول سال ۱۳۸۰ آغاز نموده است و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنعت ساختمان مطرح می باشد و مصمم است بهره برداری از سیستم های مدیریت کیفیت را در تمام سطوح نهادینه و اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.
-افزایش رضایت متقاضیان با شناسائی نیازهای آنان
-انطباق کیفیت پروژه ها با استانداردهای تعریف شده موسسه از طریق کنترل مداوم در تمامی مراحل اجرا کار
-کاهش زمان اجراء و قیمت تمام شده پروژه ها از طریق کنترل مداوم با استفاده از استاندارد مدیریت پروژه
-حفظ محیط زیست در تمامی مراحل از طراحی تا بهره برداری
-ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت از طریق جذب نیروهای مجرب و آموزش
-چابک سازی موسسه از طریق بهبود فرآیندها
-ارتقاء مشارکت در موسسه با توسعه سیستم های مدیریتی و استفاده از خرد جمعی
-افزایش استفاده از فن آوری های نوین در طراحی و اجراء پروژه ها